Aktywny Szydłowiec to...

grupa osób połączona wspólnym celem realizacji lokalnych projektów.

W skład grupy wchodzą:

Administratorzy grupy będący jej „frontem”, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za organizację grupy, koordynację projektów, dbanie o infrastrukturę techniczną oraz kontakt Grupy z „otoczeniem”;
Członkowie grupy to osoby, które czują się związane z celem grupy, w szczególności członkowie grupy Aktywny Szydłowiec na portalu Facebook oraz osoby czytające stronę internetową grupy.

Aktywny Szydłowiec nie posiada struktury organizacyjnej, zarządu oraz oficjalnej listy członków.
Administratorem grupy mogą zostać osoby, które w poprzednich latach aktywnie uczestniczyły w projektach grupy i zobowiązują się do wywiązywania z obowiązków Administratora.

Członkowie grupy angażują się w projekty związane z:

1. inicjowaniem, wspieraniem i organizowaniem działalności sportowej
2. upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
3. upowszechnianiem turystyki i rekreacji, w szczególności w zakresie lokalnym gminy i powiatu Szydłowiec
4. rozwijaniem zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
5. wspieraniem wiedzą i doświadczeniem samorządu lokalnego w zakresie inwestycji w rozwój i budowę infrastruktury sportowej 

Każdy projekt jest osobnym działaniem podgrupy, która składa się z osób zaangażowanych w realizacje zadania. W ramach projektu podgrupa wybiera koordynatora, bądź koordynatorów którzy odpowiadają za sprawny przebieg realizacji zadania oraz kontakt z osobami bądź instytucjami w wymaganym przez niego zakresie.
Organizacja podgrupy dla każdego projektu ustalana jest indywidualnie.

Administratorami grupy są:

dudek

Artur Dudek

przemek

Przemek Florkowski

addnewicon

Paulina Indyka

monika

Monika Ługowska

rafal_madej

Rafał Madej

adrian

Adrian Michalski

Kontakt z grupą:

na adres e-mail: aktywnyszydlowiec@gmail.com lub poprzez kontakt na grupie Facebook – Aktywny Szydłowiec (link do grupy na głównej stronie).

Działaj lokalnie - dołącz do Nas!