aktywny_bractwo

Aktywny Szydłowiec & Bractwo Rowerowe

W dniu 28.12.2023 przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywny Szydłowiec oraz Bractwa Rowerowego z Radomia spotkali się porozmawiać o sprawach pieszych i rowerzystów.

Podsumowaniem miłego spotkania było zobowiązanie do wspólnej współpracy poprzez wymianę informacji, wiedzy oraz doświadczenia przy projektach związanych z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów.