aktywny_bractwo

Aktywny Szydłowiec & Bractwo Rowerowe

W dniu 28.12.2023 przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywny Szydłowiec oraz Bractwa Rowerowego z Radomia spotkali się porozmawiać o sprawach pieszych i rowerzystów.

 

Podsumowaniem miłego spotkania było zobowiązanie do współpracy poprzez wymianę informacji, wiedzy oraz doświadczenia przy projektach związanych z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów.
przedszkole_teczowy_mis
#przedszkole_teczowy_mis

Przedszkole Tęczowy Miś w Szydłowiec

Po opublikowaniu przez Urząd Miasta dokumentacji przetargowej postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej projektowanemu budynkowi oraz jego bezpośredniego otoczeniu wraz z dostępnością komunikacyjną. Niestety okazało się, że zaprojektowany został przepiękny duży plac betonowy zwany parkingiem pod auta osobowe, nie przewidziano w projekcie jednak żadnej infrastruktury dla korzystających z rowerów i UTO (Urządzenia Transportu Osobistego). 

Jest to tym bardziej trudne do zrozumienia, gdyż przedszkolaki samochodami nie jeżdżą – a hulajnogami i rowerkami jak najbardziej 🙂
Nie wspominając także o pracownikach przedszkola, którzy do pracy przyjeżdżają rowerami.

Postanowiliśmy zareagować i niezwłocznie przesłaliśmy nasze uwagi w formie pisemnej do Urzędu Miasta (niestety projekt ten nie był konsultowany ze środowiskiem rowerowym w zakresie infrastruktury rowerowej).

Pismo do UM Szydłowiec z dnia 25 listopada 2023 (kliknij tutaj)

STATUS SPRAWY: brak odpowiedzi

Nie otrzymaliśmy od UM żadnej odpowiedzi do przesłanego pisma. Na chwilę obecna trwa budowa zatem nie możemy stwierdzić czy nasze pismo zostało wzięte pod uwagę.

standardy_rowerowe_logo
#standardy_rowerowe

Standardy infrastruktury rowerowej

Uchwałą nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego opisał i wprowadził Standardy Infrastruktury Rowerowej w województwie mazowieckim przy realizowanych przez siebie inwestycjach.

Dzięki temu dokumentowi projektowana i budowana infrastruktura rowerowa będzie spełniała wymagania stawiane wobec niej przez użytkowników rowerów oraz UTO (Urządzenia Transportu Osobistego). Zawarte w tym dokumencie wymogi oraz wytyczne oparte są o najlepsze krajowe i europejskie rozwiązania, co pozwoli zapewnić że infrastruktura ta będzie spełniała wszystkie stawiane przed nią cele jakimi są spójność, bezpośredniość, wygoda, bezpieczeństwo i atrakcyjność. 

Zadaniem jaki stawia przed sobą Stowarzyszenie Aktywny Szydłowiec jest praca nad wprowadzeniem przedmiotowych Standardów jako własnych w gminie i powiecie szydłowieckim. 

Zapoznaj się ze Standardami Infrastruktury Rowerowej (kliknij tutaj).

STATUS SPRAWY: brak standardów

Na dzień dzisiejszy gmina i powiat Szydłowiec nie wprowadziły mazowieckich Standardów Infrastruktury Rowerowej jako własnych